AUD/JPY 95.888 (22:45 24.07)
APPLE 96.9850 (22:45 24.07)
AUD/USD 0.94181 (22:45 24.07)
USD/JPY 101.812 (22:45 24.07)
TESLA MOTORS 223.120 (22:30 24.07)
GOLD VS OIL 12.6827 (22:30 24.07)
TWITTER 38.6250 (22:30 24.07)
LINKEDIN VS FACEBOOK 2.3593 (22:30 24.07)
APPLE VS AMAZON 0.26989 (22:30 24.07)
CITIGROUP VS AIG 0.90623 (22:30 24.07)
FACEBOOK 75.4650 (22:30 24.07)
GBP/AUD 1.80356 (22:30 24.07)
GOLD VS SILVER 63.4237 (22:30 24.07)
APPLE VS GOOGLE 0.16362 (22:30 24.07)
STARBUCKS 80.2650 (22:30 24.07)
MASTERCARD 77.3050 (22:30 24.07)
FAZ-SHORT BANKS 16.9750 (22:30 24.07)
EUR/AUD 1.42965 (22:30 24.07)
GOLD/EUR 960.005 (22:30 24.07)
EBAY 53.1650 (22:30 24.07)
AUD/JPY 95.882 (22:30 24.07)
EUR/CAD 1.44680 (22:30 24.07)
NETFLIX 425.3550 (22:30 24.07)
CITIGROUP 50.0450 (22:30 24.07)
PETROBRAS 17.0550 (22:30 24.07)
IBM 195.1150 (22:30 24.07)
GOLDMAN SACHS 176.1450 (22:30 24.07)
AMAZON 359.0600 (22:30 24.07)
BAIDU 203.3350 (22:30 24.07)
EXXON MOBIL 104.4433 (22:30 24.07)
אופציות סחורות באינטרנט
אומרים שניתן ללמוד הרבה על אופיו של אדם לפי הדרך בה הוא מתנהל בתחום המסחר בשוק ההון. אפיקי ההשקעה, האסטרטגיות השונות וכמובן היקפי ההשקעות מסייעים באפיון לא מעט פרמטרים שמרכיבים את אישיותו של האדם. בשנים האחרונות שוק ההון הולך ונפתח לקהל הרחב לא רק בארץאלא גם ברחבי העולם. אנשים רבים מתנסים בתחום המסחר המקוון ונהנים לראות את התוצאות המניבות המהירות מההשקעה שלהם. 
 מי שבעבר לא התעניין בתחום ומושגים כמו אופציות סחורות באינטרנט, אגרות חוב ומדד המעו"ף נשמעו לו כמו שפה זרה, מוצא את עצמו מרותק לתחום המלא האדרנלין והתשואות הגבוהות . אחד מאפיקי ההשקעה שתופסים תאוצה מרשימה בשנים האחרונות בישראל הוא אופציות סחורות באינטרנט.

אופציות סחורות באינטרנט, על קצה המזלג

כשמדברים על אופציות סחורות באינטרנט מתכוונים לאופציות שמקנות את הזכות לקנייה עתידית או למכירה עתידית כמובן,של כל מיני סחורות כגון מתכות יקרות דוגמת זהב, משאבי טבע כמו נפט כמו גם, על תוצרת חקלאית לסוגיה השונים. אופציות סחורות באינטרנט, כמו במקרה של אופציות במטבע חוץ, נועדו לספק הן ליצרנים והן לצרכנים הגנה מסוימת מפני תנודות מחירים חריפות ולאפשר להם בכך לתכנן את צעדיהם בעולם יציב יותר.

אופציות סחורות באינטרנט וחברת אייטרידר

חברת אייטרידר מתמחה בסקירת אופציות סחורות באינטרנט ,אלפי משתמשים מרוצים כבר הצליחו להגדיל את ההכנסה החודשית שלהם בעשרות אחוזים על ידי השקעות צנועות אך נבונות שביצעו בעזרת צוות המומחים באתר של iTrader בתחום של אופציות סחורות באינטרנט.