KING DIGITAL 17.530 (18:30 23.04)
GOLD VS OIL 12.6123 (18:30 23.04)
VODAFONE VS ORANGE 19.6233 (18:30 23.04)
LINKEDIN VS FACEBOOK 2.8116 (18:30 23.04)
STOXX 50 F VS FTSE F 0.47062 (18:30 23.04)
APPLE VS AMAZON 1.62279 (18:30 23.04)
CITIGROUP VS AIG 0.93903 (18:30 23.04)
DEUTSCHE BANK 32.1050 (18:30 23.04)
FACEBOOK 62.0550 (18:30 23.04)
GBP/AUD 1.80621 (18:30 23.04)
EUR/NZD 1.60967 (18:30 23.04)
DAX VS CAC 2.14458 (18:30 23.04)
GOLD VS SILVER 66.0086 (18:30 23.04)
APPLE VS GOOGLE 0.99308 (18:30 23.04)
BNP VS BARCLAYS 0.22091 (18:30 23.04)
IBEX FUTURE 10391.0000 (18:30 23.04)
STARBUCKS 70.6000 (18:30 23.04)
MASTERCARD 73.1800 (18:30 23.04)
FAZ-SHORT BANKS 20.1850 (18:30 23.04)
EUR/AUD 1.48826 (18:30 23.04)
SMI-FUTURE 8400.5000 (18:30 23.04)
GOLD/EUR 929.463 (18:30 23.04)
EBAY 54.7450 (18:30 23.04)
FTSE FUTURE 6633.250 (18:30 23.04)
AUD/JPY 94.884 (18:30 23.04)
EUR/CAD 1.52369 (18:30 23.04)
AUD/CHF 0.81934 (18:30 23.04)
GBP/CHF 1.47989 (18:30 23.04)
NETFLIX 357.4400 (18:30 23.04)
DAX FUTURE 9568.7500 (18:30 23.04)
אופציות מדדים
אנשים רבים ברחבי העולם מעוניינים להיכנס לעולם הבורסה ושוק ההון, אך לצערם חסר להם משאב אחד חשוב, זמן, משאב זה המשתלב עם מעקב אחר מניות בודדות הופך את אופציות המדדים בורסה לרלוונטיות יותר מאשר כל אופציה אחרת עבורם. אופציות אלו מאפשרות השקעה מבלי להיחשף למניה כזו או אחרת ומציגה עשרות עד מאות מניות אשר לכל אחת משקל שונה בכל מדד.

מדד בבורסה מסויימת הוא מקבץ שווי המניות של החברות המובילות שהמניות שלהן נסחרות בבורסה זו, ןמסיבה זו מדדי הבורסות בעולם כוללים מדדים המורכבים מחברות שונות לחלוטין. כל מדד שכזה מורכב ממספר מניות או איגרות חוב אשר יוצרות סל השקעה הגיוני ומפוזר יותר עבור הסוחר המתחיל, בכך יכול הסוחר להתפנות לשגרת יומו ולבדוק את שעשתה אופציית המדדים אחת לכמה ימים,  אך במידה ויש לאותו לקוח יותר זמן פנוי רצוי שיבדוק את שעשתה האופציה בתדירות גבוהה יותר.


מהם היתרונות של אופציות מדדים?

אופציות מדדים מתנהגות אחרת מאשר אופציות על מניות בשל העובדה שהמדד מצמצם משמעותית את סטיות התקן ובכך שוחק פחות את האופציה. גם לאופציות אלו ישנן מנגנונים לפקיעת אופציה. דבר נוסף שחשוב לדעת כאשר סוקרים את נושאי האופציות על סוגיהן השונים הוא שבמיוחד באפיק זה חייבים שיהיו מערכות מהירות ככל האפשר אשר יזרימו פקודות קניה או מכירה בעשירית השנייה, זאת כדי שהסוחר לא יאבד את הפוזיציה הנכונה ביותר בעבורו באותה השקעה. אופציות מדדים מאפשרת לסוחרים להרוויח מכל סוג של מגמה בערך המדד כמו גם מעניקה למשקיע בה זכות של פי 100 על המדד כך שהדבר פותח אופציה לרווחים גדולים. להבדיל מהשקעה במדד עצמו , השקעה באופציות על מדד מתייחסות אל המדד כאל "נכס בסיס" , מכך נובע כי מועדי הפקיעה ידועים מראש כבר במעמד ההשקעה הראשונית, לעומת השקעה רגילה במדד הכוללת "נקודת כניסה" אך "נקודת היציאה" אינה ידועה מראש ותלויה בביצועי המדד.

האפשרות להרוויח כסף, והרבה, מביאות אותנו במקרים מסוימים לחשוב על דרכים יצירתיות ומתוחכמות לעשות כן, בשל עובדה זו ומפאת היכולת שלנו להתמקד בכמה נושאים במקבלים, כדאי ורצוי לפזר את ההשקעה בקרב מספר אפיקי השקעה שונים ולתת את הדעת על כל אחת ואחת מהם, אופציות מדדים אשר ניתנות למעקב באתר אייטריידר בצורה קלה ויעילה ובמקום אחד.